Títols

Les recerques que integren aquest volum sobre modalitats de sociabilitat a la Catalunya del vuit-cents i del nou-cents defineixen un doble aspecte a tenir en compte: aportació al balanç historiogràfic sobre la temàtica objecte d'estudi, i establiment d'anàlisis internes territorialment descentralitzades que estudien l'evolució d'organitzacions i de relacions a través de temps i espais polítics i culturals. Sociabilitat a la Catalunya contemporània. Temps i espais en conflicte exposa una visió de conjunt pel que fa a la contraposició d'interessos econòmics i polítics reflectida en la dinàmica d'espais d'articulació i de reivindicació. Uns espais ?i la memòria i l'oblit que se?n deriva? que no són ?autònoms? del temps viscut. Recerques a venir hauran d'avançar en les cruïlles i els trencacolls de l'etapa franquista per a poder calibrar com es definí la represa de sociabilitats de resistència, algunes de les quals ?sota diverses tipologies? encara persist.
ISBN: 978-84-9883-772-8
Data de publicació: 28/09/2015
Nombre de pàgines: 576
Col·lecció: Biblioteca Abat Oliba
Matèria: Història Contemporània