Revistes

Logo serra d'or

721 GENER 2020

BENVINGUTS ANYS VINT!

CONTINGUT

DOCUMENTS I DISCURSOS PONTIFICIS

Missatge per a la Jornada mundial de la pau 2020
A la Cúria romana
Missatge de Nadal
Motu proprio sobre el degà del Col·legi cardenalici Catequesis sobre els Fets dels Apòstols (continuació) 14. La fe cristiana arriba a Europa
15. Un exemple d’inculturació de la fe a Atenes
16. Una parella al servei de l’Evangeli
17. El ministeri de Pau a Efes i el comiat dels ancians 18. Pau presoner davant el rei Agripa
19. La prova del naufragi

SANTA SEU

Alguns aspectes del document «Què és l’home?», per G. Morandi
Celibat sacerdotal i crisi dels abusos de menors, per J. Berto- meu

VIDA DE L’ESGLÉSIA

Sembradors d’esperança, per la Conferència episcopal es- panyola
Forts en la fe, per mons. B. Forte

L’ESGLÉSIA EN EL MÓN

Benvingut, futur!, per mons. M. Delpini

QUÒDLIBETS

Entrevista a I. Turull
Del consultiu al deliberatiu?, pel card. F. Coccopalmerioisina