Política de Privacidad

En compliment del que es disposa en el Reglament 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT, S.A., com a responsable del lloc web, informa a tots els usuaris que faciliten o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes seran objecte de tractament per PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT, S.A., conforme a l’article 30 del RGPD.

El titular del lloc web és PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT, S.A., les dades identificatives i registrals del qual encapçalen aquest avís legal.

PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT, S.A., a través dels formularis que posa a disposició de l’usuari, pot recopilar la informació personal que es detallarà a continuació amb la finalitat d’adequar les nostres ofertes comercials a les seves peticions per poder oferir-li un servei més personalitzat i eficaç: nom i cognoms, sexe, data de naixement, adreça postal i de correu electrònic, número de telèfon, targeta bancària i número de compte.

L’usuari proporciona la informació sol·licitada voluntàriament. La negativa a subministrar-la té, com a única conseqüència per l’usuari, no rebre informació ajustada a les seves preferències ni als serveis que ofereix el lloc web.

En marcar la casella corresponent, l’usuari accepta expressament i de forma lliure que les seves dades personals siguin tractades per PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT, S.A. amb les següents finalitats:

- Oferir-li una millor experiència de navegació i compra.

- Contactar amb l’usuari en cas que es produeixi qualsevol incidència en el servei contractat.

- Atendre les consultes de l’usuari.

- Enviar a l’usuari comunicacions comercials.

PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT, S.A., com a responsable del fitxer i del tractament de les dades de caràcter personal, està obligada a guardar secret professional respecte de totes aquestes així com a guardar-les, obligacions que subsistiran després de finalitzar les relacions de l’usuari amb PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT, S.A.

PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT, S.A. assegura en tot moment a l’usuari l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, cancel·lació, portabilitat i oposició sobre les dades personals facilitades, dirigint-se per escrit a PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT, S.A., carrer d’Ausiàs Marc, 92-98, 08013 Barcelona, o a través de l’adreça de correu electrònic pamsa@pamsa.cat