Títols

RESUM: En aquests primer volum, son tractats els períodes romà i paleocristià dels que seran territoris catalans, els límits antics de les seves diòcesis, i personatges de l'època visigòtica, a partir del període carolingi fins al feudalisme, estudis de jueus i de jutges; d'alguns monestirs i de personatges influents, d'alguns comtes catalans; problemes historiogràfics de la història de Catalunya, entorn del mil·lenari i el europeisme del país.
ISBN: 978-84-7256-871-6
Data de publicació: 13/05/1999
Nombre de pàgines: 632
Matèria: Història Antiga, Història Medieval