Títols

Descripció del fons de l'Arxiu de l'Obra del Cançoner de Catalunya, a Suïssa fins al 1991 i actualment a Montserrat. Hi destaquen les cançons de l'Obra del Cançoner i un considerable conjunt de material procedent de l'Arxiu de Rossend Serra i Pagès. Uns índexs de noms i de topònims permeten de resseguir amb facilitat el riquíssim contingut dels fascicles I i II d'aquest volum IV.
ISBN: 978-84-7826-569-5
Data de publicació: 29/09/1994
Nombre de pàgines: 414
Col·lecció: Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Materials
Matèria: Història de la Literatura