Títols

Antologia d'obres d'un grau de dificultat corresponent a quart curs, per desenvolupar la musicalitat i familiaritzar-se amb els grans autors de la història de la música. Conté 66 peces amb acompanyament de piano, agrupades en quatre apartats: Melodies tradicionals, 12; Cànons, 6; Obres de grans autors, 42; Cançons a tres veus, 6.
ISBN: 978-84-9883-916-6
Data de publicació: 05/06/2018
Nombre de pàgines: 68
Col·lecció: Llibres de música
Matèria: Música. Ensenyament