Títols

Llegir el Nou Testament serveix per a la lectura personal i sobretot per a ajudar a treballar, en grup o individualment, i enfrontar-se amb els textos bíblics més cabdals, tot endinsant-se en la riquesa literària i religiosa de la tradició d'Israel i de l'Església primitiva. La primera part d'aquesta iniciació al Nou Testament (Saurí 155) es va ocupar dels quatre Evangelis de Mateu, Marc, Lluc i Joan. Aquesta segona part tracta dels Fets dels Apòstols, les Epístoles i l'Apocalipsi.
ISBN: 978-84-8415-571-3
Data de publicació: 23/01/2004
Nombre de pàgines: 232
Col·lecció: Saurí
Matèria: Bíblia