Títols

Edició de les homilies occitanes conservades en un manuscrit de la catedral de Tortosa, relacionades amb les famoses Homilies d'Organyà. L'estudi que les acompanya situa el text dins les canòniques augustinianes dels segles XII i XIII, especialment les dependents de Sant Ruf d'Avinyó, i n'estudia minuciosament la llengua.
ISBN: 978-84-7826-183-3
Data de publicació: 29/11/1990
Nombre de pàgines: 240
Col·lecció: Textos i Estudis de Cultura Catalana
Matèria: Història de la Literatura, Història de l'Església, Religió