Títols

Aquest volum és el resultat d'una Recerca Col·lectiva impulsada pel Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat a finals de l'any 1997. La intenció d'aquest grup d'especialistes és mostrar aspectes del passat i del present de la comarca, els que emergeixen de la concreta experiència històrica de les dones. En aquest primer volum trobareu els estudis referents al període comprès entre la baixa edat mitjana i el segle XIX.
ISBN: 978-84-8415-361-0
Data de publicació: 27/02/2002
Nombre de pàgines: 512
Matèria: Història Contemporània