Títols

A Montserrat els exvots pintats estan documentats de la primeria del segle XVI, però només se n'han conservat uns cent cinquanta del segle XIX i de començament del XX. Més d'una seixantena d'aquestes peces són mostrades al museu amb motiu d'aquesta exposició, agrupades d'acord amb quatre temes: les malalties, les guerres, els accidents i aquells on la gràcia rebuda no apareix especificada.
ISBN: 978-84-8415-104-3
Data de publicació: 03/06/1999
Nombre de pàgines: 72
Matèria: Art i Arquitectura, Montserrat