Títols

Recull de treballs de l'autor publicats en llocs de caràcter vari, sobretot al Butlletí Interior de la Societat d'Onomàstica, o pronunciats en conferències i presentacions diverses. Tots tracten qüestions ben diferents, però sempre mantenen el rigor científic, el coneixement documental i geogràfic i l'elegància expositiva que caracteritzen l'obra de Ramon Amigó.
ISBN: 978-84-8415-717-5
Data de publicació: 09/06/2005
Nombre de pàgines: 280