Títols

Estudi generós del comerç del fred entre el segle XVI i el XIX: les nevades i particularment les temperatures ambientals, les feines i les eines d'empouar, el transport... Sector mercantil que havia estat molt dinàmic, amb una mercaderia que sembla inconsistent, però que no ho resultava gaire i que generava bons profits.
ISBN: 978-84-8415-422-8
Data de publicació: 04/11/2002
Nombre de pàgines: 320