Títols

Estudi de l'escena catalana en temps de guerra i revolució (1936-1939). Una visió del sistema teatral del trienni des de l'òptica d'un sector determinat de la intel·lectualitat catalana vinculada directament o indirectament al PSUC. L'anàlisi se centra en dues de les plataformes més significades de l'òrbita intel·lectual psuquista: les revistes Mirador i Meridià.
ISBN: 978-84-8415-106-7
Data de publicació: 23/09/1999
Nombre de pàgines: 224
Col·lecció: Biblioteca Serra d'Or
Matèria: Història Contemporània, Història de la Literatura