Títols

Aquesta obra està redactada seguint les normes de Lectura Fàcil (IFLA), adreçades a col·lectius amb dificultats lectores i de comprensió. En aquesta novel·la per adults, l'autora hi explica històries de persones que ens són properes i amb qui ens podem identificar.
ISBN: 978-84-8415-971-1
Data de publicació: 11/12/2007
Nombre de pàgines: 96
Col·lecció: Llegim
Matèria: Lectura fàcil