Títols

Germà Colón Domènech és catedràtic emèrit de la Universitat de Basilea i fou president de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. L'objecte de les recerques d'aquest llibre són els documents escrits i les obres literàries de la llengua catalana, vists des d'un angle lingüístic. Els autors i els texts literaris considerats amb sagacitat i amb erudició per Colón van des de Ramon Llull fins a Mn. Alcover, Pompeu Fabra i Francesc de B. Moll.
ISBN: 978-84-8415-541-6
Data de publicació: 19/11/2003
Nombre de pàgines: 480
Col·lecció: Germà Colón d'estudis filològics