Títols

Text llatí-català, amb introduccions i índexs. El Concili Vaticà II (1962-1965) fou proclamat com la «màxima gràcia del segle» i la «Magna Charta» de l'Església catòlica per al present i per al futur. Els setze documents d'aquest Concili representen allò en què els pares conciliars estigueren d'acord a afirmar i són invocats justament com l'expressió determinada de les seves intencions i decisions. Avui es presenten al lector català en edició bilingüe, en una nova versió feta expressament i proveïda d'índexs, amb introduccions de professors de la Facultat de Teologia de Catalunya i monjos de Montserrat.
ISBN: 978-84-8415-457-0
Data de publicació: 22/01/2003
Nombre de pàgines: 936
Col·lecció: Vària