Títols

Una mostra dels trets generals i les particularitats del teatre i el Teatre de Barcelona: els gèneres preferits, l'evolució dels gustos del públic, la recepció de traduccions o adaptacions del francès i l'italià, a més a més del teatre musical (òperes, balls, etc.), a les darreries del segle XVIII.
ISBN: 978-84-8415-077-0
Data de publicació: 11/03/1999
Nombre de pàgines: 224
Matèria: Història de la Literatura