Autors

Xavier Castanyer i Angelet

Xavier Castanyer I Angelet (Breda, 1967) és doctor en Història de l’Art per la Universitat de Girona amb la tesi, “La projecció d’un ideal estètic durant el Noucentisme. Josep Aragay i Blanchar (1889-1973)”. Professor associat de la Universitat de Girona des del 2010, és membre del Grup de Recerca Teories de l’Art Contemporani i col·laborador de la Càtedra d’Art i Cultura Contemporanis de la UdG.
Ha dedicat nombrosos articles, estudis, conferències i exposicions a Josep Aragay, autor que ha estat durant molts anys el seu objecte principal de recerca. Ha col·laborat en diverses obres col·lectives i revistes, i és autor del llibre “Breda, entorn i patrimoni” (2005)

LLibres publicats