Títols

Actes del Vuitè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, vol. 1

Conferències, ponències i comunicacions presentades al Col·loqui de l'AILLC a Tolosa de Llenguadoc, 12-17 de setembre de 1988. Després de les suggestives conferències plenàries de Robert Lafont, de Pierre Bonnassie i d'Antoni M. Badia i Margarit, tot el gruix del volum tracta de les relacions entre Occitània i els Països catalans, tant des del punt de vista històric com des del punt de vista literari.
ISBN: 978-84-7826-083-6
Data de publicació: 17/11/1989
Nombre de pàgines: 464
Col·lecció: Biblioteca Abat Oliba
Matèria: Història de la Literatura